Kriisien torjuntaa Somaliassa UNDP:n tukemana

Somaliassa esiintyy useita toistuvia ilmastoon liittyviä muutoksia, jotka vaikuttavat toimeentuloon ja jotka yhdessä jatkuvan konfliktin kanssa johtavat elintarviketurvan heikentymiseen, kansalaisten sisäiseen siirtymiseen ja kriisiin.

Vuonna 2019 viivästyneet ja epätavalliset Gu-sateet ovat seuranneet huonoa 2018 Deyr-kautta (lokakuu-joulukuu) ja poikkeuksellisen kuivia olosuhteita Jilaalin kauden aikana (tammi-maaliskuu). Tämä on aiheuttanut mm. karjan tuottavuuden heikkenemistä, mikä nopeasti aiheutti pahimmin kärsineiden alueiden yhteisöt elintarviketurva -kriisiin (IPC 3) tai vielä pahempaan. Sateettomat vuodet tulivat myös suoraan pitkän aikavälin kuivuuden jälkeen (vuosina 2016-2017), joka oli jo tuhonnut toimeentulon.

Rauhan, kehityksen ja turvallisuuden tuottojen ja investointien ja Somalian hallituksen sekä humanitaaristen ja kehitysyhteistyövirastojen lisääntyneen aktiivisuuden myötä nälänhätä poistettiin vuosina 2016–2017 kuivuuden aikana. Avustus- ja kehitysvirastojen jatkuvat ponnistelut ovat myös auttaneet siirtämään yli kaksi miljoonaa ihmistä pois humanitaarisesta tarpeesta.

Kuva: UNDP Somalia

Kun ilmasto lämpenee, tällaiset ilmasto-ongelmat ovat yhä yleisempiä, eikä jokaisen ongelman jälkeen ole riittävästi aikaa toipua. Myöhäiset kausittaiset sateet eivät ole riittävän yhtenäisiä, jotta viljelykasvit voisivat kasvaa ja yhteisöt toipua. Lisäksi jotkut myöhäiset sateet ovat aiheuttaneet tulvia joillakin alueilla, mikä aiheuttaa tuhoa ja vaarantaa elämää.

Tällaiset tapahtumat yhdistettynä jatkuvaan konfliktiin ja pitkittyneeseen kansalaisten sisäiseen siirtymiseen merkitsevät sitä, että Somalialla on jälleen suuri humanitaarinen hätätilanne, ja 5,4 miljoonaa ihmistä tarvitsee apua ja 2,2 miljoonaa ihmistä joutuu elintarviketurvan kriisin alaiseksi.

UNDP tukee hallitusta ja YK:n kumppaneita reagoimaan ja helpottamaan eniten kärsineiden yhteisöjen toipumista vuoden 2019 humanitaarisen reagointisuunnitelman mukaisesti ja kohdennetun kuivuusvaikutusten vastaussuunnitelman (DIRP) mukaisesti.

Samanaikaisesti UNDP toteuttaa pitkän aikavälin ennaltaehkäiseviä ratkaisuja, jotka rakentavat hallituksen ja yhteisön valmiuksia vastata ilmasto-ongelmiin. Lisäksi UNDP pyrkii myös estämään syrjäytymistä toimittamalla kohdennettuja avustuksia yhteisöille.

UNDP Somalia