Nuorten blogi: Nuoret ja päihteet

Suomen somalialaisten liiton nuoret kesätyöntekijät Abdi ja Sharif kirjoittivat näkemyksiään päihteistä.

Mikä on päihde?

Päihteet ovat aineita, joilla ihmiset pääsevät pois fyysisestä ja psyykkisestä kivusta. Ne ovat myös psyykkisiin toimintoihin vaikuttavia aineita. Yleisimmät päihteet ovat:

1. Alkoholi: Alkoholi on etanolia sisältävä aine, jolla on keskushermostoa lamaava vaikutus. Yleisimmät juomat ovat miedot alkoholijuomat (kalja, siideri), viini ja viina.

2. Tupakka: Tupakka on tupakkakasvien kuivatuista lehdistä valmistettua nautintoainetta, jota käytetään polttamalla, puremalla, imemällä tai nuuskaamalla. Tupakka sisältää nikotiinia, joka käyttötavasta riippuen imeytyy verenkiertoon joko hengityselimien kautta tai suun ja nenän limakalvoilta.

3. Kannabis: Kannabis (marihuana, hasis) on hamppukasvista valmistettava päihde. Kannabis voi olla myös lääkeaine. Kannabiksen päihdekäyttö on Suomessa kielletty.

4. Huume eli huumausaine: Huumeilla tarkoitetaan kiellettyjä päihteitä. Sanaa huumausaine on käytetty ainakin jo vuonna 1890 Sanomia Turusta -lehdessä viitattaessa kokaiiniin. Suomenkielen tutkija Terho Itkonen ehdotti vuonna 1972 lyhyempää muotoa huume, joka vakiintui nopeasti.

Miksi nuoret käyttävät päihteitä?

Yleisin syy päihteiden käyttöön on halu kokea mielihyvää, pitää hauskaa ja tuhlata aikaa. Nuoret aloittavat päihdekokeilut yleensä kaveripiirin houkuttelemana. Jotkut nuoret saavat helposti hankittua päihteitä ja jäävät sitten niihin koukkuun. Päihteiden käyttöön vaikuttaa myös se, miten vanhemmat ovat kasvattaneet nuoret ja ovatko he puhuneet päihteistä nuorille. Jos vanhemmat eivät ole kertoneet kotona päihteistä, nuori saattaa haluta kokeilla niitä ja jääkin sitten koukkuun.

Päihteiden haitat

  • Riippuvuus
  • Mielenterveyden häiriöt
  • Muutokset painossa (lihominen/laihtuminen) ja ulkonäössä
  • Syöpä (erityisesti tupakan kohdalla)
  • Taloudelliset vaikeudet
  • Uniongelmat
  • Aggressiivisuus
  • Perheongelmat
  • Luottamuksen menetys

Mikä estäisi nuoria käyttämästä päihteitä?

Jos nuorella on hyvä kaveriporukka, se auttaa ehkäisemään päihteiden käyttöä. Jos nuoret ottavat selvää päihteistä ja tietävät niihin liittyvät faktat, se auttaa paljon, mutta kaikkein tärkein keino päihteettömään elämään on yksinkertaisesti osata sanoa EI!

Abdi ja Sharif