Blogikirjoitus: Kysy ennen kuin autat!

KYSY ENNEN KUIN AUTAT!

Maailma, ilmasto ja Suomikin muuttuu koko ajan, valitettavasti enimmäkseen huonompaan suuntaan. 

Maailma on jo riittävän paha paikka elää. Viidakon lakeihin perustuvia uusia maailmanjärjestyksiä luodaan koko ajan; äänekäs vähemmistö määrää enemmistöä median siivittämänä; ei enää tarvitse olla poliittisesti korrekti päästääkseen valtaan, vaan riittää että väittää maahanmuuttajien olevan syypäitä maan talouden, turvallisuuden, kulttuurin, ilmaston ja jopa kaikkiin maailman ongelmiin; kansalaiset eivät pysty enää erottamaan vääryyttä oikeudenmukaisuudesta.

Ilmasto muuttuu dramaattisesti, elävänä esimerkkinä voidaan mainita, että talvi ei vielä helmikuussa ole kunnolla tullut suurimpaan osaan Suomea. Miksi ilmasto muuttuu koko ajan arvaamattomasti? Tähän vastaukseen kyllä mahtuu monenlaisia mielipiteitä: päästöt, maailman asukkaiden määrä on liiallinen, maailmanloppu lähestyy jne. Tähän ongelmaan ei vielä ole keksitty ratkaisuja, mutta on ainakin positiivista, että ollaan yhtä mieltä siitä, että ongelma on olemassa. 

Suomikin muuttuvan maailman osana on muuttunut paljon viime aikoina. Suomi on ihana, mutta pieni maa sotilaallisesti, taloudellisesti ja poliittisesti. Suomella ei ole paljon luonnonvaroja ja väestö on pieni. Mutta Suomi pärjäsi viidakon kilpailussa hyvin, vaikka ei ole viidakon ketjun yläpuolella. Viidakossa pärjäävät vain vahvat ja fiksut. Suomi ei ole ollut vahva, mutta todella fiksu ja osaava. Suomessa on noudatettu melkein kirjaimellisesti oikeusvaltion periaatteita, missä ihmisoikeus, tasa-arvo, rehellisyys, vapaus ja paljon muita hyveitä on pidetty pyhinä. Koulutuksen ansiosta Suomi on voittanut paljon kilpailuja. Suomessa on ollut tapana tehdä asiat asianmukaisesti ja sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Viime aikoina valitettavasti on näyttänyt siltä, että Suomessa oikeusvaltion periaatteita ei kaikin puolin noudateta, etenkin kun asia koskee maahanmuuttajia!

Suomi maksaa kyllä paljon rahaa maahanmuuttajien kotoutumiseen, ja yritetään auttaa maahanmuuttajia eri ohjelmien ja hankkeiden kautta, mutta tulokset eroavat suuresti odotuksista. Mistä ongelmat johtuvat?

Syitä voi olla monta, mutta mielestäni tärkeitä ovat:

  • Maahanmuuttajilta itseltään ei kysytä minkälaista tukea he tarvitsevat. On vaikea auttaa ihmisiä ilman että heiltä kysytään tai tiedetään heidän tarpeitaan. Syöpäpotilas ei parane verenpainelääkkeellä! Tilanne on sama, kun maahanmuuttajia autetaan mielivaltaisesti eikä tarpeen mukaan! 
  • Yllä mainitusta syystä hyvin usein maahanmuuttajia koskevat päätökset tai suunnitelmat perustuvat oletuksiin, arviointiin tai kirjallisuustutkimuksiin, eivätkä välttämättä faktoihin.
  • Viime aikoina maahanmuuttajista tehdyt tutkimukset ovat kuulostaneet poliittisesti tai taloudellisesti tilatuilta eli ne ovat sellaisia tutkimuksia, jossa tilaaja tai rahoittaja etukäteen määrää, mitä tutkimuksen pitää tuottaa tai tekijän tarkoitus on vain saada rahoitusta. Ilman asianmukaisia menetelmiä tehdyt tutkimukset yleensä vahingoittavat maahanmuuttajia ja johtavat harhaan viranomaisia ja kansalaisia.
  • Käytetään vääriä asiantuntijoita. Toki joku voi olla oman elämänsä tai jonkin asian kokemusasiantuntija, mutta se ei tarkoita, että hän voisi toimia jonkin yhteisön tai kaikkien maahanmuuttajien asiantuntijana, kun ei tiedä tai ei ole tekemisissä yhteisön tai maahanmuuttajien kanssa.

Lopuksi neuvon viranomaisia ja maahanmuuttajien parissa työskenteleviä kysymään maahanmuuttajilta itseltään heidän tarpeitaan ja minkälaista tukea he kaipaavat. 

Jama Ismail

Suomen somalialaisten liiton järjestökoordinaattori