Nuorten blogi: Koronakevään vaikutukset koulumaailmaan

Kuluva vuosi on ollut monessa mielessä erikoinen. Tästä keväästä muodostui hyvin erilainen kuin mitä osasi odottaa. Koronakevään myötä etenkin koulumaailmassa tapahtui suuria muutoksia. Ehkä tärkeimpänä muutoksena oli se, että siirryttiin hetkellisesti kotona tapahtuvaan etäopetukseen.

Haasteita lapsiperheissä aiheutti työn, koulun ja perhe-elämän uudenlainen yhteensovittaminen. Myös  verkko-opiskelun myötä kasvanut sosiaalisen kanssakäymisen puute aiheutti monelle pahaa mieltä. Ajanhallinta, opiskelu- ja työergonomia, kotona vallitseva järjestys sekä motivaation säätely olivat haasteita joihin varmasti moni törmäsi. 

Epävarmuutta lisäsi ennestään se, kun toukokuussa koulut avattiin pariksi viikoksi. Suurin osa lapsista palasi jälleen koulun penkille. Vanhempien ja koulujen välinen yhteistyö ja koulun tarjoama tuen merkitys korostuivat ennestään. Opettajillakin oli kädet täynnä. Heiltä vaadittiin suurta muuntautumiskykyä, sillä vaikka oppilaat olivat tuttuja, etäkoulun käytännöt muotoutuvat vähitellen. 

Photo by Dayne Topkin on Unsplash

Suuria muutoksia tapahtui myös  korkeakouluhauissa. Perinteisiä valintakokeita ei pandemian vuoksi kyetty pitämään, minkä vuoksi siirryttiin sähköisiin valintakokeisiin. Lisäksi monella linjalla laajennettiin todistusvalinnan osuutta, eli todistusten arvosanojen merkitys kasvoi suunniteltua enemmän ja seurauksena pääsykokeesta saatujen pisteiden osuus laski. Tämä oli pettymys monelle hakijalle, jotka eivät näin radikaalia muutosta osanneet odottaa. 

Koronan myötä myös korkeakouluissa siirryttiin etäopetukseen, ja kun koulut avattiin toukokuun puolivälissä, jatkoivat korkeakoulut ja lukiot etäopiskelua. Omalla kohdallani siirtymä kampusopiskelusta verkko-opiskeluun oli kuitenkin onnistunut. Olen ollut tyytävinen siihen, kuinka hyvin kurssit toteutuivat Moodle- alustassa, vaikka ovat ne olleet toisinaan työläitä.

Etäopiskelu jatkuu monella korkeakouluopiskelijalla varmaan syksylläkin, vaikka tämän hetkisten ennustusten mukaan korkeakoulujen on määrä siirtyä asteittain lähiopetukseen syksystä lähtien. Käytännössä kuitenkin lehtorit ja professorit käyttävät  omaa harkintakykyään, ja suurin osa luennoista toteutunee edelleen etänä. Hyvä uutinen on se, että syksyllä korkeakouluihin on luvassa tuhansia aloituspaikkoja lisää. Aloituspaikkoja lisätään ainakin tekniikan alalle, kaupalliselle alalle sekä sosiaali- ja terveysaloille, ja tällä hetkellä kannattaa jatko-opiskeluihin hakeneiden seurata aktiivisesti uutisointia aiheeseen liittyen. 

Lopuksi haluan onnitella kaikkia ylioppilaita ja ammattiin valmistuneita sekä muita koulunsa päättäneitä. Paljon onnea ja hyvää kesälomaa!

Maryama Abdi,

Nuorten verkoston koulutusryhmän vetäjä