Suomen somalialaisten liiton uusi hallitus painottaa yhteistyön merkitystä

Suomen somalialaisten liitto on perustettu 1996 toimimaan kattojärjestönä somalialaisten perustamille pienemmille järjestöille sekä toimimaan puolestapuhujana Suomessa asuville somalialaisille (yli 22 000). Tänä vuonna Suomen somalialaisten liitolla on kaikkiaan 47 jäsenjärjestöä, joista pohjoisin on Oulussa.

Edellisen hallituksen kaksivuotinen kausi on tullut päätökseen ja uusi hallitus valittiin 18.7.2020.

Nyt alkavalla kaudella haluamme panostaa seuraaviin teemoihin:

 • Edunvalvonta
  • Suomen somalialaisten tukeminen heidän elämänkaarellaan aina varhaiskasvatuksesta työelämään ja eläkeikään saakka
  • Syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen
 • Suomen somalialaisten kuuluminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja vaikuttamismahdollisuuksien tunnetuksi tukeminen 
  • Tällä hetkellä 11 somalialaistaustaista kaupunginvaltuutettua ympäri Suomen
 • Molemminpuolinen kotoutuminen
 • Jatkuva vuorovaikutus ja kattava tiedonvaihto eri suuntiin sekä somalialaisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen
  • Uudet yhteistyön muodot – suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä
  • Ylläpitää jo pitkään jatkunutta hyvää yhteistyötämme eri viranomaistahojen, kansalaisjärjestöjen, yksityisen sektorin sekä vapaaehtoistyötä tekevien kanssa. Tämän yhteistyön pohjalta Suomen somalialaisten liitto on päätynyt siihen, missä olemme tänä päivänä.
  • Linkkinä toimiminen viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin sekä suomen somalialaisten välillä.

Osallistumalla osaksi suomalaista yhteiskuntaa – tavoitteena yhdistystoiminnan voimavaraistaminen

Kansalaisjärjestöjen antama tuki Suomen somalialaisten parempaan kotoutumiseen esimerkiksi neuvonnan, tukiopetuksen, kielikurssien, liikuntaharrastusten sekä nuoriso- ja vanhempainryhmien kautta on erittäin tärkeää matalan kynnyksen toimintaa, jota yhteiskunnan ehdottomasti kannattaa tukea ja voimavaraistaa jatkossakin. Suomen somalialaisjärjestöjen yhteistoimintaa suomalaisten, ns. valtavirran järjestöjen kanssa pitäisi myös lisätä. Esimerkiksi somalialaisjärjestöjen ja Suomen eri tahojen yhteistyössä toteuttamat tukiopetusryhmät toimivat monin paikoin jo nyt mainiosti.

Jäsenjärjestöjä on perustettu myös ammattialoittain (esim. somalialaisopettajat ja –lääkärit (terveydenhuollon ammatilaisia), insinöörit tai elämäntilanteen mukaan (somalialaisopiskelijat, vanhempainyhdistykset). Lista erilaisista toiminnoista ja toimijoista on pitkä.

Yhdistystoiminta on maahanmuuttajalle tehokas opettaja ja kotouttaja, sillä yhdistystoiminnassa oppii yhteiskuntarakenteita, byrokratiaa, suomen kieltä sekä yhteistoimintaa viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Toisaalta kynnys lähteä yhdistystä perustamaan ja rakentamaan ei saisi myöskään olla liian matala.

Tällä hetkellä olemme valmistelemassa ylläolevien teemojen pohjalta tarkempaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021 ja tulevalle hallituskaudellemme. Tämän toteutumista pyritään edistämään muun muassa kansalaisjärjestötoiminnalla. 

Hanketoiminta Suomen somalialaisten liitossa alkoi vuonna 2009 RAY:n eli nykyisen STEA:n rahoittamana. Tärkeitä tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuosien saatossa ovat lisäksi olleet Helsingin kaupunki, opetushallitus/Erasmus+, sisäministeriö, ETNO/oikeusministeriö, Taiteen edistämiskeskus, Svenska Kulturfonden, 7-Mars -säätiö, EU:n Suomen toimisto, Open Society Foundation, Pohjoismainen kulttuurirahasto sekä Pluralismisäätiö.

Parhaillaan Suomen somalialaisten liiton alaisuudessa toimii kaksi hanketta: jäsenjärjestöjen koordinointiin ja neuvontapalveluun painottunut AK-hanke sekä 15-29 -vuotiaille suomensomalialaisille nuorille suunnattu Nuorten verkosto (NUVE, STEA 2019-2021) -hanke. AK-hankkeen jatkuvuus on tärkeää monin tavoin. Yksilötasolla järjestökoordinaattori on neuvonut asiakkaita kaikkiaan 1600 asiakaskäynnillä vuoden 2019 aikana. Yhteistyökumppanina Suomen somalialaisten liitto on ainoa järjestö, joka kykenee toimimaan kattojärjestönä somalialaisten perustamille pienemmille järjestöille valtakunnallisesti.

Tulevaisuudessa liitto panostaa entistä enemmän kattojärjestönä toimimiseen ja jäsenjärjestöjen avustamiseen, jotta suomensomalialaisia voidaan palvella entistä laadukkaammin paikallistasolla.

Hallitus toimii vapaaehtoispohjalta. Jäsenten tekemä työ vaihdettuna rahaksi on tuhansien taalojen arvoinen, mutta olemme valmiita hoitamaan nämä tehtävät niin sanotun ”leipätyömme” ohella Suomessa asuvien somalialaisten ja kantasuomalaisten yhteen sovittamiseksi.

Hallituskautemme alkanee valitettavasti koronan toisen aallon merkeissä, mikä väistämättä vaikuttaa toimintaamme. Toimimme ajankohtaisen ohjeistusten mukaan, mutta vaikka emme voisikaan fyysisesti olla läsnä, olemme tavoitettavissa muilla tavoin. Tarpeen vaatiessa teemme myös parhaamme ajankohtaisen tiedon välittämisessä Suomen somalialaisille valtakunnallisesti.

Hallituksen yhteystietoihin pääset tästä.

Ystävällisin yhteistyöterveisin,

Abdulrahman Abdi Rage

väliaikainen puheenjohtaja

+358 44 344 9175

somaliliitto@somaliliitto.fi

Suomen somalialaisten liitto ry