Blogikirjoitus: Vaikuttamisen tavat ovat moninaisia – Miten minä voin vaikuttaa?

Kuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia ja yhteiskunnalliset asiat ovat tästä syystä pinnalla juuri nyt. Vaalien alla olisi hyvä kiinnittää huomiota myös nuorten yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen kehittämiseen. Monet nuoret eivät ole tietoisia äänestämiseen liittyvistä oikeuksistaan. Myös vaikuttamiseen liittyvät käytännöt ja toiminnot voivat tuntua vierailta. Vaikuttamistaitojen harjoittelulla olisi positiivisia vaikutuksia niin äänestämiskäyttäytymiseen kuin nuorten osallisuuden kokemuksiinkin.

Nuorten vaikuttaminen on tärkeää!

Yhteiskuntaa rakennetaan yhdessä ja rakennustalkoissa tarvitaan jokaisen kansalaisen ja kaupunkilaisen panos. Aktiiviseen kansalaisuuteen ei kuitenkaan voi pakottaa, vaan yleensä siihen täytyy rauhassa kasvaa. Kansalaisuuteen liittyvät taidot vaativat harjoittelua ja opettelua, ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin elämäntaidot.

Kansalaisuustaitojen opettelu olisi tärkeää etenkin nuorille. Nuorilla on valtava potentiaali yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mutta vaikuttamisen keinojen ja kanavien löytäminen voi osoittautua haastavaksi. Alle 18- vuotiailla ei ole vielä äänioikeutta, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että nuoria ei aina nähdä aktiivisina toimijoina. Ikä ei kuitenkaan ole este vaikuttamiselle, sillä äänestäminen lisäksi kansalaisuuttaan voi toteuttaa myös monella muulla tavalla. Kansalaistaitojen harjoittelun kautta oppii mikä on itselle se mieluisin tapa toimia ja vaikuttaa.

Kansalaistataitojen harjoittelun kautta saa myös loistavan kokemuksen yhteisöissä ja yhteiskunnassa toimimisesta. Nuori pääsee konkreettisesti huomaamaan, että omalla toiminnalla on merkitystä. Vaikuttamistoimintaan osallistuminen lisää myös nuoren osallisuuden tunnetta. Kun tuntee kuuluvansa yhteiskuntaan, haluaa todennäköisesti myös aktiivisesti toimia osana sitä. Tästä syystä olisi tärkeää opetella yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja nuoresta lähtien.

Suomen somalialaisten liiton Nuorten Verkosto -hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Nuoret vetävät hankkeessa myös alaryhmää, joka kantaa nimeä ”työ- ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen”. Ryhmän kautta nuoret järjestävät itse toimintaa, jossa he pääsevät opettelemaan yhteiskunnallista vaikuttamista ja siihen liittyviä taitoja. Toimintaan on tervetulleita kaikki 15-29- vuotiaat suomensomalialaiset nuoret.

Äänestäminen ei ole ainoa tapa vaikuttaa

Usein yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta puhuttaessa nostetaan esiin vain äänestäminen ja ehdolle asettuminen. Eduskunta, kunnanvaltuustot ja erilaiset nuorisovaltuustot ovat tuttuja vaikuttamisen areenoita. Vaikuttaa voi kuitenkin monella muullakin eri tavalla ja vaaleihin liittyvä toiminta on vain yksi tapa toimia.

Vaikuttamisen mahdollisuuksia tulee esiin ihan tavallisessa arjessakin. Lähikaupassa asioidessakin voi vaikuttaa miettimällä tarkkaan omia kulutusvalintojaan. Haluaako esimerkiksi ostaa lähiruokaa vai kaukana tuotettuja eineksiä? Onko tuotteen ostaminen ylipäätänsä tarpeellista? Jokainen kuluttaja pystyy myös itse valitsemaan mitä palveluita haluaa käyttää. Jos palvelun laatu ei miellytä, aina voi vaikuttaa asiaan antamalla palautetta.

Olemme varmasti kaikki myös törmänneet vaikuttamistoimintaan sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kautta on helppo jakaa omia mielipiteitään tai levittää tietoisuutta erilaisiin asioihin liittyen. Sosiaalisen median alustat ovat hyvä väylä tavoittaa muita ihmisiä. Siellä pystyy myös verkostoitumaan ja tutustumaan saman arvomaailman jakaviin ihmisiin. Monet järjestöt ja yhdistykset toimivat aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja heitä on myös helppoa lähestyä sitä kautta.

Vaikuttamisen mahdollisuudet ovat siis moninaiset ja jokaiselle nuorelle löytyy varmasti se oma tapa vaikuttaa. Olennaista ei ole se tapahtuuko toiminta Tiktokissa tai lähikaupassa. Tärkeintä on, että nuori kokee tekemisen mielekkääksi ja innostavaksi. Vaikuttamisen ei tarvitse olla puurtamista, vaan se voi olla myös ihan tavallista arjessa tapahtuvaa toimintaa. Kaiken lisäksi vaikuttaminen voi olla myös ihan hauskaa!

Pidämme hankkeen tiimoilta nuorille suunnatun vaikuttamiswebinaarin tiistaina 27.4.2021 klo 17.00 – 18.00. Webinaarissa keskustelemme lisää vaikuttamisesta. Tervetuloa mukaan!

Sini Saarinen,

Yhteisöpedagogiopiskelija

Harjoittelijana NUVE-hankkeessa


Blogissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen somalialaisten liiton virallista linjaa.