“Siistejä juttuja ja uusia ystäviä” – NUVE 2019-2021

Kuva Nuorten verkosto (NUVE) -hanke

Somaliliiton kolmivuotinen nuorten osallisuuteen ja aktivoimiseen keskittyvä Nuorten verkosto (NUVE) -hanke tuli päätökseen loppuvuodesta 2021. Hankkeen tavoitteena oli lisätä syrjäytymisuhan alla ja tärkeässä elämänvaiheessa olevien somalitaustaiset 15–29 -vuotiaiden nuorten osallisuutta ja aktiivisuutta omassa elämässään. 

Hanke toimi valtakunnallisesti Suomen somalialaisten liiton jäsenjärjestöjen toimintapaikkakunnilla – Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Tampereella, Turussa, Hämeenlinnassa ja Oulussa. Kolmen vuoden aikana kohtasimme arviolta 5000 kohderyhmäämme kuuluvaa nuorta toimintamme kautta ja sillä on ollut positiivinen vaikutus monen nuoren elämään. 

“Mun mielestä ois helppo ja siisti juttu kun ei kenenkään tarvii miettiä onks maksullista tai minkälaista porukkaa siel on, kun kaikki on tervetulleita, ihan sama kuka sä oot.”

NUVE-hankkeen ydinidea syntyi alunperin liiton toiminnassa mukana olevien nuorten tarpeesta perustaa oma verkosto, jonka tavoitteena oli lisätä syrjäytymisuhan alla ja tärkeässä elämänvaiheessa olevien nuorten osallisuutta ja aktiivisuutta omassa elämässään. Hankkeen toiminta keskittyi nuorten omiin ryhmiin sekä matalan kynnyksen palveluihin opintoihin, työllistymiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyen. Lisäksi hankkeessa järjestettiin seminaareja, työpajoja sekä vierailuja. NUVE-hankkeen kautta tarjottiin myös kesätyötä hankkeen kohderyhmään kuuluville nuorille.

“Tukiopetus on ainakin auttanut aika paljon, oon saanut apua kouluasioihin, ja hyvin liikuntaa futsalissa. Sit kesällä ku ei ollut mitään tekemistä, niin pääsin niihin kesätoimintoihin.”

“Sain ensimmäistä kertaa työ elämäni aikana oikeasti osallistua ja olla iso osa suunnittelua” 

Hanke toteutettiin neljän nuorten itse määrittelemän teeman puitteissa. Hankkeen teemat olivat media- ja some, koulu- ja opiskelu, työ- ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä vapaa-aika. Teemojen mukaan muodostuneet ryhmät suunnittelivat erilaisia aktiviteetteja, kuten koulutuksia ja vierailuja nuorten joukosta valikoituneiden vapaaehtoisten ryhmänvetäjien johdolla. Toiminnan kautta nuoret ovat päässeet opettelemaan erilaisia taitoja ja toiminta on tuonut monille uudenlaista sisältöä elämään.

“No mulla ei varmaan olis ollu kirjakerhoo ilman Nuvee. Se on tuonu more like life to my life. Enemmän sisältöö, enemmän tekemistä, enemmän tapahtumia.”

“Kesätoiminta on ollu parasta, ainakin niistä mitä oon nähny tähän asti. Se oli sen takii, että mä sain jotain tekemistä, enkä vaan istunu kotona.”

Nuorten koulunkäynnin ja jatkokouluttautumisen tukemiseksi järjestettyjä Opintopiirejä pidettiin 1-2 kertaa viikossa vapaaehtoisten opettajien vetäminä. Opintopiirien tarkoitus oli edesauttaa nuorten edistymistä opintopolulla sekä jatkokouluttautumisessa.

“Mun numerot on parantunu siit lähtien kun oon osallistunu niihin tukiopetuksiin”

“Esim jos annan esimerkin tästä lukiosta ja koeviikosta ja kaikilla on niinku hirveen isot paineet, kun pitää harjoitella yksin ja siitä tulee stressiä. Viime lukupiirissä oli 15 ihmistä ja se tuntu hyvältä, että siel oli ihmisiä, joilla oli sama piste ja jotka pysty kokemaan asioita samalla tavalla kun sä koet ja pysty niiden kaa harjottelemaan kokeisiin. Se oli sellasta helpotusta basically.”

Nuorien osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja heidän aito kuunteleminen on myös osoittautunut tärkeäksi ja toimivaksi tavaksi järjestää nuorille heitä itseään kiinnostavia aktiviteetteja. 

“Oon ollut myös tyytyväinen siihen, että Abdule ja Noora |Nuven työntekijät] on avoimia ja auttaa, aina kun on ehdottanut jotain ne on lähteny hyvin mukaan. Ja jos on ollu jotain muokattavaa, ne on muokannut ja jos ei niin ne on vaan ollu sillei go ahead. Ja se on yks iso pointti miks oon jaksanut jatkaa koko aikana.”

Kiitos kaikille toiminnassa mukana olleille yhteistyökumppaneille ja vapaaehtoisille! Lisäksi iso kiitos kaikille toimintaamme osallistuneille nuorille. On ollut ilo kohdata teitä ja kaikkea hyvää tulevaan! 

“Nuvessa on ollu kivaa osallistua toimintaan, ja samalla se on ollu hyödyllinen. On saanu osallistua yo-kurssille, se on auttanu tosi paljon. Et oon kyl tosi kiitollinen täst toiminnasta.”