Tukea tarjolla Suomen somalialaisille perheille avioeron jälkeiseen arkeen

Kuva: Pixabay

Avioero voi olla yksi keskeisimmistä kuormittavuustekijöistä perheiden elämässä. Avioerolla voi olla vaikutuksensa niin vanhempien kuin lastenkin arkeen, taloudelliseen tilanteeseen, hyvinvointiin ja terveyteen. Etenkin ensimmäiset vuodet avioeron jälkeen voivat olla osapuolille haastavia, kun käsitellään ihmissuhteesta irrottautumiseen liittyviä tunteita sekä arkisen vastuun kantamiseen liittyvä kysymyksiä. Uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen voi viedä voimavaroja ja apu voi tulla tarpeeseen.  

Suomen somalialaisten liitossa on alkanut keväällä 2022 kolmivuotinen ”Suomen somalialaisten perheiden sujuva arki avioeron jälkeen (SAVIOR)” −hanke. SAVIOR−hankkeen tavoitteena on perheiden arjen tukeminen avioeron jälkeen. Perheitä pyritään auttamaan eri keinoin: jakamalla tietoa, tarjoamalla neuvontaa, järjestämällä vertaistukitoimintaa sekä asiantuntija−luentoja. Hanke on valtakunnallinen, mutta kohderyhmää pyritään tavoittamaan erityisesti pääkaupunkiseudulla, jonka alueella tapahtumatkin järjestetään. Hankkeen aikana valmistuu myös suomen- ja somalinkielinen kirjallinen opas vanhemmille.

SAVIOR−hankkeen tavoitteena on: 
– tiedottaa vanhempia heidän oikeuksista ja vastuista avioeron yhteydessä
– tukea perheiden hyvinvointia ja sujuvaa arkea avioeron jälkeen
– vahvistaa vanhempien tietoja ja taitoja lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyen.

Hankkeen aikana pääkaupunkiseudulla järjestetään joka toinen kuukausi asiantuntijaluento tai muu yleisötilaisuus. Tarjolla on myös kahdesti viikossa auki oleva valtakunnallinen neuvontapuhelin ja -chat, josta saa tietoa ja palveluohjausta hankkeen aiheisiin liittyen. Isille ja äideille järjestetään viikoittain yhdessä suunniteltua vertaistukitoimintaa. Lisätietoa tapahtumista, ryhmistä ja aikatauluista löydettävissä jatkossa Suomen somalialaisten liiton kotisivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Toimintaa käynnistetään syksyn 2022 aikana, mutta vanhempia pyritään tavoittamaan jo kesällä yhteisten suunnitelmien tekemiseksi. 

SAVIOR−hanke on STEA:n rahoittama vuosille 2022-2024.

Haluaisitko osallistua vanhempana toimintaamme, tulla vapaaehtoiseksi mukaan tai keskustella muutoin hankkeeseen liittyen? Ota yhteyttä! 

Projektikoordinaattori
Minna Timonen
+358 50 566 3318
minna.timonen@somaliliitto.fi

Projektityöntekijä
Abdule Mahamed
+358 50 569 6078
abdule.mahamed@somaliliitto.fi