Blogikirjoitus: Lapsi on haavoittuvaisessa asemassa erotilanteessa

childdivorceB&W

Avioerojen viimeaikainen yleistyminen niin Suomen somalialaisten perheiden keskuudessa kuin Suomen yhteiskunnassa laajemminkin luo haasteita kaikille erotilanteessa oleville. Vanhemmilla voi olla vaikeuksia käsitellä eroon liittyviä tunteita, rakentaa omaa elämää irrallaan puolisostaan sekä järjestellä toimivaa arkea yhdessä ja erikseen. Kaikki tämä voi olla erittäinkin kuormittavaa, vaikka ero voi toisaalta myös tuoda helpotusta, kun eroon johtaneet parisuhteen ongelmat poistuvat tai vähenevät parisuhteen päättymisen myötä. 

Eronneiden lapsiperheiden tapauksessa tilanne on hyvinkin monimutkainen – vanhempien yhteinen vastuu lapsen hyvinvoinnista jatkuu myös eron jälkeen, ja voi olla haastava toteuttaa käytännössä. Avioeron aiheuttamat käytännön uudelleenjärjestelyt voivat kokonaisuutena aiheuttaa suuriakin mullistuksia elämän muodossa ja arkirutiineissa, mikä osaltaan vaikeuttaa vakaan kasvuympäristön tarjoamista lapselle.

Lapsi itse onkin usein erityisen haastavassa tilanteessa vanhempien eron sattuessa. Eron sattuessa toisen vanhemman osallisuus lapsen elämässä voi laskea hyvinkin nopeasti, mikä tuo sekä stressiä että epävakautta lapsen elämään. Tilanteissa, joissa suhteen ongelmat eivät ole heijastuneet arkeen lapselle näkyvällä tavalla, lapsen on usein vaikea ymmärtää miksi vanhempien suhde päättyi ja miksi tämän täytyy johtaa niin suuriin arjen muutoksiin kuten esimerkiksi muuttoon. Toisaalta, mikäli suhteen ongelmat ovat olleet lapsille näkyvässä muodossa ja esiintyneet esimerkiksi vanhempien riitelynä tai muuna arjen epävakautena, sekä aiemman arkielämän epävakaus että siitä seuraava ero voivat stressata ja kuormittaa lasta. 

Lapsi voi myös kokea osaltaan syyllisyyttä suhteen päättymisestä tai vanhempien riitaantumisesta, erityisesti niissä tapauksissa, joissa suhteen ongelmat liittyvät lapsen hoitoon tai muihin arjen haasteisiin. Vaikeissa erotilanteissa lapsi voi kokea olevansa vanhempiensa välissä, mikä asettaa lapselle paineita arjen järjestelyissä ja vanhempien terveen kanssakäynnin tukemisessa. Kaikki mainitut ongelmat myös kärjistyvät tilanteissa, joissa lapsen huoltajuus on tavalla tai toisella kiistanalainen vanhempien välillä tai joissa toinen vanhempi laiminlyö vastuutaan lasta kohtaan. Tämä on erityisen haastavaa yksinhuoltajaperheissä, joissa toinen vanhempi kantaa syystä tai toisesta suuremman vastuun lapsen hyvinvoinnista.

Lapsella ei kuitenkaan ole erotilanteessa juurikaan valtaa vanhempien väleihin tai arjen järjestelyihin. Onkin erittäin tärkeää, että vanhemmat tukevat lasta arjessa, huolehtivat lapsen henkisestä hyvinvoinnista ja tähdentävät lapsen viattomuutta eroon johtaneissa suhteen ongelmissa. Lisäksi on tärkeä ymmärtää lapsen haavoittuvainen asema eronneiden vanhempien välissä – lapsen terve ja aktiivisesti ylläpidetty suhde kumpaankin vanhempaansa on oleellinen vakaan kasvuympäristön takaamiseksi, ja mahdolliset vanhempien erimielisyydet eron jälkeen eivät saisi heijastua lapsen elämään negatiivisesti. Tässä korostuu myös erotilanteessa jatkuva vanhempien yhteisvastuu lapsen hyvinvoinnista ja kasvatuksesta – vanhempien tulisi pystyä toimimaan rakentavasti tiiminä lasten kasvatuksessa, vaikka vanhempien parisuhde olisikin päättynyt.

Tässä kirjoituksessa mainittujen haasteiden lisäksi myös muut eroon liittyvät vaikeudet, kuten mahdollinen taloudellinen epävakaus ja vanhempien ylikuormittuminen, voivat vaikuttaa lapsen hyvinvointiin negatiivisesti. Suomen somalialaisten liiton Suomen somalialaisten perheiden sujuva arki avioeron jälkeen (SAVIOR) -hanke tarjoaa perheille tukea näihin ja muihin arjen haasteisiin. Syksyllä 2022 hankkeen toimintaan kuuluvat neuvontapuhelin ja -chat, vertaistukiryhmät sekä asiantuntijaseminaarit. Näistä ja muusta hankkeen toiminnasta on tietoa tarjolla hankkeen kotisivuilla sekä sosiaalisen median kanavilla. Perjantaina 9.9.2022 klo 16:30-19:30 järjestetään hankkeen esittely- ja keskustelutilaisuus Helsinki Islam Keskuksessa (Veturitori 2, 00520 Helsinki), jossa esitellään hankkeen toimintaa ja tarjotaan mahdollisuus keskustella hankkeen teemoista. Tervetuloa mukaan SAVIOR-hankkeen toimintaan!

Erasmus Häggblom
SAVIOR -hankkeen projektikoordinaattori
Suomen somalialaisten liitto