Vertaistuen merkitys

Kuva: Pixabay

Onko elämässäsi parhaillaan meneillään jokin kriisi, stressaava tilanne, muutos tai jokin muu elämääsi kuormittava tekijä? Kriisit ja muutokset kuuluvat elämään ja niitä kohdataan eri muodoissa elämän käännekohdissa. 

Yksi varsin yleinen esimerkki tällaisesta kriisistä tai elämänmuutoksesta on avioero tai parisuhteen päättyminen. Ero on useimmille hyvinkin iso muutos, joten ei ole ihme, että sen myötä koetaan paljon stressiä, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia niin henkiselle kuin fyysisellekin terveydelle. Siksi onkin tärkeää, että stressiä saataisiin purettua jollakin keinolla. 

Älä jää yksin ajatustesi kanssa

Yksi keino stressioireiden lievittämiseen on keskustelu; keskustelu nimenomaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet saman kuin sinä. Tämänkaltaista keskusteluapua voit löytää esimerkiksi vertaistukiryhmästä. Ryhmän tarkoituksena on nimensä mukaisesti tarjota ja saada tukea toisilta, jotka ovat niin sanotusti samassa veneessä. Tukea saadaan keskustelun ja yhteisen tekemisen kautta.

Aluksi tällaiseen ryhmään liittyminen saattaa tuntua jännittävältä, varsinkin jos et tunne muita osallistujia. On hyvä kuitenkin muistaa, että ryhmässä kaikki ovat yhdenvertaisia ja kaikille on samat säännöt. Hyvässä ja tukevassa yhteisössä kukaan ei pakota ketään puhumaan silloin kun siltä ei itsestä tunnu, kaikki etenevät omalla ajallaan ja puhuvat niin paljon kuin itse haluavat. Ryhmään liittymisestä tuskin menetät mitään, mutta voit voittaa paljon.

Vertaistuesta on huomattavia hyötyjä pelkän keskustelun muodossa. Pian huomaat, että et ole yksin elämääsi kuormittavan asian kanssa, vaan on muitakin joita koskettaa samat asiat. Muiden ryhmäläisten tarinat ja näkökulmat voivat auttaa tarkastelemaan omia ongelmiasi uudesta vinkkelistä, sekä saamaan ideoita ongelmanratkaisuun. Lisäksi voit saada tietoa ja apua erilaisista palveluista, joista et ehkä ennen tiennytkään. Jo pelkästään sillä, että joku kuuntelee mitä sinulla on sanottavana, on suuri merkitys. 

Vertaistuen vaikutukset

Vertaistuella on useita positiivisia vaikutuksia ihmisen elämässä. Taakka harteilla kevenee kun ongelmia saadaan purettua puhumisen myötä, ryhmässä koetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parhaimmassa tapauksessa saadaan uusia ystäviä, joilla on samoja kokemuksia. Kun voit itse hyvin, kohtelet myös muita hyvin ja todennäköisesti tulevaisuudessa sinulla on pienempi kynnys lähteä puhumaan vaikeaksi koetuista asioista muiden kanssa.

Tänä vuonna käynnistyneen Suomen somalialaisten liiton SAVIOR-hankkeen yhtenä tukitoimintana on maksuttomien vertaistukiryhmien järjestäminen. Yksi ryhmä on suunnattu isille ja heidän lapsilleen ja toinen äideille, mutta myös muut huoltajat ovat tervetulleita ryhmiin. Ryhmissä annetaan tukea perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen ja arjen sujuvoittamiseen keskustelun ja yhteisen tekemisen kautta. Tarkempaa sisältöä suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Tervetuloa mukaan!

Nina Koivuniemi
SAVIOR -hankkeen projektikoordinaattori
Suomen somalialaisten liitto