Aluehallintovirasto kouluttaa katsomaan moninaisuutta uusista näkökulmista 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ja Etelä Suomen Etnon Uudenmaan työryhmä järjestävät yhdessä Rauhan ja Hyvinvoinnin järjestön kanssa kaksi webinaarina toteutettavaa valtakunnallista koulutusta, joissa käsitellään moninaisuuden monipuolisia mahdollisuuksia työelämässä sekä maahanmuuttajien representaatiota. 

Ensimmäisessä koulutuksessa, 4.10., tarkastellaan moninaisuuden mukana tulevia uusia näkökulmia ja hyötyjä eri ammattialoilla sekä sitä, mitkä tekijät koulujärjestelmässä estävät niiden hyödyntämistä. 
Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus koulussa -koulutuksen vetäjänä toimii Faisa Qasim Rauhan Hyvinvoinnin järjestöstä. Tapahtuma alkaa klo 13 ja päättyy klo 16. Koulutus on maksuton. Ilmoittautumiset 3.10. mennessä: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1088740

Toisessa koulutuksessa, 15.11., mietitään representaatiota: saavatko maahanmuuttajavähemmistöt edustaa itseään, kun puhutaan heitä koskevista asioista? Entä onko heillä mahdollisuutta toimia myös muiden asioiden edustajina, ei pelkästään vähemmistön? Itsensä näköisten ihmisten näkeminen eri asemissa ja ammateissa motivoi ja herättää näkemään mahdollisuuksia totutun ulkopuolellakin.  Myös tämän Valta, toiseus ja representaatiot -koulutuksen vetäjänä toimii Faisa Qasim. Koulutus alkaa klo 13 ja päättyy klo 16. Koulutus on maksuton. Ilmoittautumiset 14.11. mennessä: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1088761

Koulutukset on suunnattu erityisesti peruskouluissa uraohjauksen parissa työskenteleville, mutta kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan! Webinaareista ei tehdä tallennetta. 

Koulutuksissa saa tietoa Mentoring for Future -hankkeesta ja käytännöllisiä esimerkkejä keinoista, joilla voi edistää kulttuurista moninaisuutta ja representaatiota.