Blogikirjoitus: Nuoret eroperheessä

Pienempien lasten hyvinvointiin keskitytään usein enemmän erotilanteessa ja nuoret jätetään vähemmälle huomiolle. Ajatellaan, että perheen isommat lapset pärjäävät paremmin, sillä heillä on kehittyneempi ymmärrys asioista, eivätkä he välttämättä oireile aluksi niin näkyvästi kuin pienemmät lapset. Nuoria ei saisi kuitenkaan jättää huomiotta vanhempien erotilanteessa, sillä he saattavat kärsiä erosta ihan yhtä paljon kuin muutkin perheen osapuolet, vaikka muuta väittäisivätkin.

Kuva: Pixabay

Joillekin nuorille voi olla vaikeaa puhua mieltä askarruttavista asioista vanhemman kanssa ja he saattavat kysyttäessä vastata voivansa hyvin, vaikka totuus olisi toisenlainen. Nuoria on siis huomioitava siinä missä pienempiä lapsiakin. On tärkeää osoittaa nuorille, että heitä kuunnellaan ja arvostetaan. Säännöllisin väliajoin olisi hyvä kysyä mitä nuorelle kuuluu, miltä tästä tuntuu ja kertoa hänelle, että häntä rakastetaan. 

Vaikka nuori ei heti avautuisi vanhemmilleen, se ei tarkoita etteikö hän voisi myöhemmin tehdä niin. Nuorta ei kannata painostaa puhumaan, mutta vanhempien olisi syytä antaa nuorelle mahdollisuus ajatustensa ja tunteidensa purkamiseen turvallisesti vanhemman tukemana. On myös tärkeää, että nuorelle kerrotaan vanhempien eron syy niin ettei asialle jää tulkinnan varaa nuoren mielessä. Kommunikaatio perheen sisällä on ehdottoman tärkeää ja sillä ennaltaehkäistään lukuisia ongelmia ja eroperheen nuoren oireilua.

Nina Koivuniemi
SAVIOR-hankkeen projektikoordinaattori
Suomen somalialaisten liitto