Suomen somaliyhteisön vetoomus

Vetoomus 

Suomen somalialaisyhteisö tuomitsee jyrkästi Etiopian hallituksen toimet Somalian valtion suvereniteettia ja itsenäisyyttä vastaan koskien Etiopian ja Somalimaan 1.1.2024  laatimaa aiepöytäkirjaa. Aiepöytäkirja ei ole Afrikan Unionin tai YK:n peruskirjojen eikä kansainvälisten sopimusten mukainen, ja se vaarantaa Itä-Afrikan vakautta. Vetoomuksemme Suomen Ulkoministeriötä kohtaan on, että Suomi pyrkii vaikuttamaan asiaan alueen rauhaa edistäen. Haluamme, että Suomi selkiyttää kantansa siihen, kuinka Suomi pyrkii vaikuttamaan tilanteeseen, jotta tilanteen eskalaatio voidaan välttää. 

Suomen somaliyhteisö on syvästi huolissaan näistä tapahtumista ja seisoo vahvasti Somalian hallituksen ja kansan rinnalla puolustaen heidän rajojaan, sekä maa- että merirajojen, ja ilmatilan koskemattomuutta. Toivomme, että nämä tapahtumat eivät johda pakolaisuuden lisääntymiseen. 

Uskomme vahvasti siihen, että hyvän naapuruuden, keskinäisen kunnioituksen ja kansainvälisen lain periaatteiden tulee ohjata suvereenien valtioiden välisiä suhteita. Etiopian hallituksen ja Somalimaan hallinnon 1. tammikuuta 2024 allekirjoittama aiepöytäkirja on laajasti tuomittu kansainvälisesti. 

Toivomme Suomen Ulkoministeriön Afrikan strategian mukaisesti edistävän rauhaa Itä-Afrikan alueella ja ottamaan asian vakavasti huomioon sekä tuomitsemaan epävakautta ja sen riskiä alueella kasvattavat toimet. 

Kunnioittavasti,

Suomen somalialaisten liitto ry