Medialle

Posted on

Suomen somalialaisten liitto pyrkii aktiivisesti tekemään somalialaiskulttuuria ja sen edustajia tunnetuksi ja olemaan mukana asenneilmapiirin muutostyössä. Näitä edistämme mielellämme tuomalla valtamediankin tietoisuuteen uusia näkökulmia tapaan, jolla somalialaisväestöä on perinteisesti mediassa käsitelty.

Kattojärjestönä liitolla on ainutlaatuinen kokemus ja tuntemus jäsenistöstään. Se käyttää asiantuntija-asemaansa hyödyksi myös valtakunnallisessa kuin kansainvälisessäkin vaikuttamis- ja yhteistyössä.

Tekemästämme vaikuttamistyöstä löydätte lisää tietoa täältä.

Tutkimustietoa somalialaisväestöstä löydätte täältä.

blackhands_keyboard

Mahdolliset kannanotto- ja haastattelupyynnöt
pyydetään osoittamaan liiton puheenjohtajalle tai tiedottajalle:

Mohamed Ali Jama
puh. 044 344 9175
somaliliitto@somaliliitto.fi

Kati Ruohonen
kati.ruohonen@somaliliitto.fi