SAVIOR-hanke

Posted on

Suomen somalialaisten liitossa alkoi maaliskuussa vuonna 2022 STEA:n rahoittama kolmivuotinen Somaliperheen sujuva arki avioeron jälkeen (SAVIOR) -hanke. Hankkeen päätavoitteena on Suomen somalialaisten perheiden arjen tukeminen avioeron jälkeen. Hankkeen alatavoitteisiin kuuluvat lasten aseman turvaaminen erotilanteessa sekä vanhempien tietojen ja taitojen vahvistaminen liittyen lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhempien oikeuksiin ja velvollisuuksiin erotilanteessa.

Avioero-perheitä pyritään tukemaan eri keinoin: jakamalla tietoa, tarjoamalla neuvontaa, järjestämällä vertaistukitoimintaa ja asiantuntijaluentoja. Hanke on valtakunnallinen, mutta kohderyhmää pyritään tavoittamaan erityisesti pääkaupunkiseudulla. Näille sivuille kerätään hankkeelle olennainen tieto ja hankkeeseen liittyvät materiaalit.

Syksyllä 2022 hankkeen toiminnassa on kolme kulmakiveä:

Vertaisryhmätoiminta
Vertaisryhmissä tarjotaan vertaistukea, yhteistä tekemistä ja keskusteluseuraa erotilanteessa oleville:

Isä-lapsiryhmä 13.9.2022 alkaen tiistaisin 12-15
Äitien ryhmä 14.9.2022 alkaen keskiviikkoisin 12-15
Ryhmät kokoontuvat aluksi Suomen Somalialaisten tiloissa, osoitteessa Haukilahdenkatu 2D, 00550 Helsinki. Ryhmien toimintaa suunnitellaan ja päivitetään osallistujien toiveiden mukaan.

Asiantuntijaluennot
Kahden kuukauden välin pidettävissä asiantuntijaluennoissa tarjotaan vanhemmille erotilanteeseen liittyvää tietoa alan asiantuntijoilta. Luentojen tarkoitus on erityisesti vanhempien arjen tietojen ja osaamisen vahvistaminen.

Sovitut luennot:
10.10.2022, Legal Lounge: Avioero Suomen lain näkökulmasta
2.12.2022 Lastensuojelun Keskusliiton luento

Valtakunnallinen suomen-, englannin- ja somalinkielinen neuvontapuhelin
Neuvontapuhelin tarjoaa tukea ja neuvontaa niille Suomen somalialaisille, jotka kokevat sitä tarvitsevansa. Tukea tarjotaan suomen, englannin ja somalin kielillä. Neuvontapuhelin on auki maanantaisin ja torstaisin kello 10-15. Tukea, lisätietoa tai neuvontaa tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä myös liiton kotisivuilta löytyvästä chatistä.
Suomen- ja enlanninkielinen neuvontapuhelin: 050 566 3318
Somalinkielinen neuvontapuhelin: 050 569 6078

Hankkeen muusta toiminnasta tiedotetaan näille sivuille hankkeen edistyessä. Tervetuloa mukaan SAVIOR-hankkeen toimintaan!

Hankkeen työntekijät ja yhteystiedot:

SAVIOR -hankkeen koordinaattori
Nina Koivuniemi
nina.koivuniemi@somaliliitto.fi
050 566 3318

SAVIOR -hankkeen työntekijä
Abdule Mahamed
abdule.mahamed@somaliliitto.fi
050 569 6078