Vaikuttamistyö

Posted on

Suomen somalialaisten liitto pyrkii vaikuttamaan lainmuutoksiin ja muihin yhteiskunnallisiin prosesseihin jo niiden valmisteluvaiheessa osallistumalla aktiivisesti kuulemisiin, ohjaus- ja työryhmiin ja neuvottelukuntiin. Liitto on toiminut mm. Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa ETNO:ssa ja Kestävän kehityksen toimikunnassa useita vuosia.

Teemme vuosittain paljon yhteistyötä erilaisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Näkyvimmät yhteistyökuviot vuonna 2017 liittyivät mm. 40:n muun järjestön kanssa yhteistyössä toteutettuun pakolaiskiintiökampanjaan (#mevälitämme), Veripalvelun kanssa tehtyyn jatkuvaan yhteistyöhön, Maailma kylässä -yhteistyöhön mm. Monihelin kanssa sekä Puhoksen Monikeskuksen neuvontapalveluun.

Edustukset eri elimissä ja ohjausryhmissä

Lausunnot lakimuutoksiin

2019

 • Lausunto oikeusministeriölle Against Hate suositukseen 24.10.2019
 • Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Valtakunnalliseen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan 2020-2023 24.10.2019

2018

 • Lausunto esitykseen kotoutumisen edistämisen laista HE 96/2018 vp 6.11.2018 

2016

 • Lausunto sisäministeriön perheenyhdistämisen kriteereitä tiukentavaan lakiesitykseen 19.02.2016
 • Lausunto valtion kotouttamisohjelmaan vuosille 2016-2019 29.01.2016

2015

 • Lausunto Sisäministeriön valmistelemasta hallituksen esityksestä eduskunnalle henkilökorttilaiksi 17.11.2015

2014

 • Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnalle lakimuutosesityksestä HE 170/2014 vp; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta 13.10.2014
 • Lausunto oikeusministeriön arviomuistiosta niin sanotun pakolaisvakoilun säätämisestä rangaistavaksi 31.01.2014

2013

 • Lausunto apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolle ja Maahanmuuttovirastoon tehtävän tarkastuskäynnin taustaksi 20.11.2013
 • Lausunto ehdotukseen uudeksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi 19.05.2013

2012

 • Lausunto selvitykseen ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännösten tarkistamisen taustasta 06.07.2012
 • Lausunto laittoman maahantulon vastaisesta toimintaohjelmasta 15.06.2012
 • Lausunto oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksesta 21.03.2012

Yhteistyökumppanit

 1. Amnesty
 2. Asukastalo Ankkuri
 3. CamelCafe
 4. Cimo
 5. Edupoli
 6. Espoon Ohjaamo
 7. Finland svenska informations- och kultur centret Luckan
 8. Helsingin kaupunki
 9. Hertsikan pumppu
 10. Hilma
 11. Itä-Vantaan somalikulttuuri ry
 12. Järjestöhautomo
 13. Keski-Suomen somaliyhdistys ry
 14. Konsom ry
 15. Lieksan somaliperheyhdistys
 16. Liikunta ja kulttuuriministriö
 17. Maahanmuuttajien työllistämis- ja integrointi ry
 18. Moniheli ry
 19. Nuorisoasiainkeskus
 20. Onkod ry
 21. Opetushallitus (ohjausryhmä)
 22. Oppimistaito
 23. Pakolaisapu
 24. Puhoksen Monikeskus
 25. Pohjois-Suomen somalialaisten tukiyhdistys ry
 26. Rauhankasvatusinstituutti
 27. Sisäministeriö (ja Poliisihallitus) (ohjausryhmä)
 28. Sovinto ry
 29. Stadin ammattiopisto
 30. Stadin osaamiskeskus
 31. STEA
 32. Suomen Somalia-verkosto
 33. Suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus Hanasaari
 34. TEM
 35. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 36. Vamos
 37. Vantaan aikuisopisto
 38. Vantaan Ohjaamo
 39. Vantaan ammattiopisto Varia
 40. Vigor
 41. Vihreä sivistys- ja opintokeskus Visio
 42. Viikin nuorisotalo