Turvalliset Valinnat Yhteisön Tuella -hanke

Posted on

Hanke ehkäisee somalinuorten päihteiden käyttöä ja jengiytymistä. Tavoitteena on suojata nuoria päihdehaitoilta sekä lisätä vanhempien ja moskeijoiden opettajien tietoisuutta päihteistä ja tavoista käsitellä aihetta nuorten kanssa. Nuorille tarjotaan myös esikuvia ja roolimalleja, jotka mahdollistavat myönteisen samastumisen. 

Toimintoihin kuuluvat oppikirjojen kehittäminen, vanhempien ja opettajien kouluttaminen sekä ”elävä kirjasto” –toiminta. 

Hankkeen pilottivaihe toteutetaan pääkaupunkiseudulla. Levittämisvaiheessa lähestytään kaikkia Suomen moskeijoita, joita on yhteensä 80.  Niiden kautta tavoitetaan välillisesti valtaosan murrosikäisistä somalinuorista Suomessa, sillä heistä yli 90 prosenttia osallistuu 11 – 15 -vuotiaana moskeijoiden kasvatustunneille viikoittain. Hanke suuntaa koulutusta myös nuorten vanhemmille.  

Hankkeella on kolme tavoitetta:

1. Nuorten tietoisuuden lisääminen
Kohderyhmänä ovat 11 – 15 –vuotiaat suomensomalialaiset nuoret, jotka käyvät hankkeen tavoittamissa moskeijoissa. Moskeijoiden oppikirjoihin luodaan päihdehaittojen ehkäisyä käsitteleviä sisältöjä. Opettajat keskustelevat aiheista nuorten kanssa.  

2. Nuorten vanhempien ja opettajien tietoisuuden lisääminen
Kohderyhmänä ovat nuorten vanhemmat  sekä moskeijoiden ja koraanikoulujen opettajat. Vanhemmille järjestetään vanhempaininfoja ja opettajille koulutuspäiviä, joissa he saavat tietoa päihteiden käytön ehkäisystä ja osaavat keskustella näistä teemoista nuorten kanssa.

3. Esikuvien ja hyvien roolimallien tarjoaminen nuorille
Kohderyhmänä ovat  11 – 15 –vuotiaat  suomensomalialaiset nuoret. Pilottimoskeijoissa järjestetään ”elävä kirjasto” –toimintaa, jossa nuoret voivat haastatella menestyneitä tai vaikeista elämänvaiheista selvityneitä somalitaustaisia ihmisiä. 

Yhteistyökumppanina hankkeessa ovat pääkaupunkiseudun islamilaiset yhdyskunnat, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Helsingin poliisilaitos. Hanke alkoi maaliskuussa 2024 ja jatkuu kolmen vuoden ajan.   

Ota meihin yhteyttä 

suomeksi
Päivi Kärnä
paivi.karna@somaliliitto.fi
puh. +358 50 370 3794

somaliksi tai suomeksi  
Sugulle Salah
sugulle.salah@somaliliitto.fi
puh. +358 50 473 4358